Kurser indenfor følgende temaer

 

  • Assertionstræning: Når vi har behov i forhold til andre, har vi en tendens til at reagere på en af to måder. Enten opgiver vi vore behov, fordi vi ikke tør stå fast på dem, eller vi tyer til aggression for at kunne trumfe vore behov igennem. Kurset gennemgår en assertiv måde at handle på i samspillet med andre, der er baseret på åbenhed og gensidig respekt. Assertiv adfærd indebærer, at du er i stand til at udtrykke dine følelser, meninger og behov klart og ærligt uden at krænke andre. Kurset indeholder en gennemgang af begrebet Assertion med de psykologiske begreber, der knytter sig dertil. Det vil endvidere blive præsenteret og indøvet forskellige sproglige assertive teknikker, og deltagerne gives ligeledes en forståelse for den betydning, som kropssproget og vore indre følelser har for en assertiv adfærd.

  • Assertion og personlig udvikling: I forhold til andre mennesker har vi en tendens til at reagere på en af to måder. Enten opgiver vi vore behov og ønsker, fordi vi ikke tør stå ved dem, eller vi bliver aggressive for at kunne trumfe vore ønsker igennem. Kurset vil gennemgå en assertiv måde at handle på i samspillet med andre. Vi vil konkret se på, hvordan vi kan fastholde behov og retten til at bestemme over vores eget liv uden at krænke andre. Der vil i denne sammenhæng blive præsenteret og indøvet forskellige sproglige assertive teknikker. Men vi vil derudover se på hvilke psykologiske mekanismer, der ligger til grund for, at vi har svært ved at være assertive. Vore indre tanker og følelser hindrer os ofte i at være assertive. Vi vil se på, hvordan vi via positiv selvbekræftelse og via forskellige typer af mental assertion og visualisering kan træne sindet til at gå nye veje og bryde disse tendenser. Endelig vil vi se på, hvilke psykologiske typer, som vi har svært ved at være assertive overfor samt, hvad vi kan gøre for at overvinde det.

  • Meditation, fordybelse og stresshåndtering: I vores fortravlede hverdag, hvor mange nemt fortaber sig ud i hverdagens stress., konflikter og krav og dermed nemt mister overskuddet og kontakten til sig selv, kan der være god grund til at standse op og give plads til meditation. Udover at meditation indebærer fordybelse og større selvforståelse, kan meditation være et positivt redskab til at kunne håndtere stress og opnå større psykisk balance , glæde og energi i hverdagen. Vi vil på kurset både gennem teori og praksis prøve at forstå meditationens natur. Vi vil se på, hvad der kendetegner den meditative også kaldet transcendentale bevidsthedstilstand og se på, hvordan den adskiller sig fra den almindelige vågne jeg relaterede dagbevidsthed. Vi vil også helt  konkret se på, hvordan du gennem forskellige meditationsteknikker  kan lære at styrke kontakten til et et mere fredfyldt lag i dig selv .

  • Eksamensangst og præstationsangst: Bliver du angst, kan ikke koncentrere dig og går i sort, når du skal til eksamen, jobsamtale eller sige noget i offentlige forsamlinger. Årsagen til dette kan være, at der i vores sind ubevidst kører nogle negative tankeformer, som kan skabe problemer ?. Det kan handle om angst, der er forbundet med indre ord og lyde eller det kan handle om gamle erindringsbilleder eller fantasiforestillinger. Vi vil på kurset arbejde med disse tankerækker, så du bliver bevidst om, hvad der stresser dig i eksamens- og præstationssituationer. Vi vil endvidere se på, hvordan vi gennem mental træning, visualisering, NLP og meditation kan bryde disse negative tankerækker og dermed bevare overblikket i ovennævnte situationer.