Hvilke metoder anvender jeg:

 

 • Samtaleterapi: Der er enighed om, at vi mennesker er sociale væsener.
  Det betyder, at vi har brug for hinanden, brug for at være sammen, brug for at udveksle erfaringer og oplevelser blandt meget mere. Det er også sådan, at det er ved at være sammen med mennesker, at problemer kan opstå. Tænk bare på fænomener som jalousi, frustration, afvisning, tristhed og modløshed og at disse følelser i langt de fleste tilfælde er opstået i vores kontakt med andre.
 • NLP: Forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programmering, du kan lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater, at få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig, at skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre, at forbedre din kommunikation med andre mennesker og derigennem opnå bedre relationer.
 • Kognitiv terapi: En del af  befolkningen oplever på et givent tidspunkt i deres liv stifte bekendtskab med angst i en sådan grad, at det vil medføre personlig lidelse og gene for den pågældende. Engang var man meget skeptisk i forhold til prognosen af forskellige angstlidelser og mente ikke, at der var meget at stille op. Dette har heldigvis ændret sig i takt med at nye behandlingsmetoder og nyere forskning er kommet på banen og har vist fantastiske behandlingsresultater. Samtidig får flere og flere stillet den korrekte diagnose, og der er derfor set et et voksende behov for psykologer
 • Visualisering: At visualisere betyder, at man tænker i indre billeder. Visualisering kan omfatte arbejdet med faktiske erindringsbilleder dvs. negative følelsesmæssige oplevelser, traumer, chokoplevelser, men også arbejdet med positive ressourceoplevelser og erindringer. Udover konkret erindringsmateriale kan visualisering også omfatte arbejdet med fantasi og forestillingsbilleder, der kan bringe dig i kontakt med positive indre ressourcer.

  Ofte kombinerer jeg arbejdet med visualisering med musik, afspænding og tranceinduktion, som gør det nemmere at få adgang til din underbevidsthed, dine indre forestillingsbilleder og dine følelser. I visualisering gør vi brug af højre hjernehalvdel og bevæger os således udover den traditionelle samtaleterapi, der er sproglig og analytisk og forbundet med venstre hjernehalvdel. I visualisering bevæger vi os et lag dybere indad i kontakten til vores underbevidsthed. Vi får lettere adgang til vore indre billeder og følelser. Visualisering kan derfor virke langt mere følelsesmæssigt forløsende end traditionel samtaleterapi, hvor den sproglige formidling gør, at vi oftest er distanceret til vores hukommelses- og erindringsmateriale.

  Udover at du under visualisering får nemmere adgang til dine erindringer og hukommelsesmateriale, er visualisering også en ideel teknik til ændring af fortiden, idet man her, i modsætning til almindelig samtaleterapi i højere grad kan påvirke og ændre de konkrete erindringsbilleder, som netop udgør det egentlige basismateriale i vores hukommelse. Man kan via visualisering påvirke og ændre sine erindringsbilleder, så de mister en del af deres negative følelsesladning, og får en mere positiv fortolkning.

  Visualisering kan bl.a. anvendes ved følelsesmæssige negative oplevelser, ved traumer, chok, smerter, ved manglende selvværd, depression, misbrugsproblemer, fobier, eksamens og præstationsangst, samt hvis du bare har behov for at øge kontakten til egne positive ressourcer i forskellige problemsituationer.

 • Afspænding og tranceinduktion: En række teknikker til at fremkalde og terapeutisk anvende ændrede bevidsthedstilstande (trancer). Hypnosen gør det nemmere at komme i kontakt med underbevidstheden og byder på store muligheder for at skræddersy behandlingsmåden til den enkelte klient og dennes specifikke problem.